• Русский
  • Estonian

   Suvila
suvila
Suvila on eraelamu, mida on vaja kaitsta sissetungijate eest, eriti omaniku äraoleku ajal.
Videovalve süsteemide paigaldamine territooriumile aitab ennetada sissetungimist või fikseerida õigusrikkujat. Valveseadmed on ühendatud interneti võrgu kaudu, süsteem võib saata SMS sõnumi või mõne muu signaali omanikule või turvafirma operaatorile kui
tungitakse valvega territooriumile.
Kõige olulisem maja või suvila videosüüsteemis on
psühholoogiline faktor. Inimene, kui näeb videokaameraid, saab aru, et teda jälgitakse ja
kõik tema teod salvestakse. Seepärast ta ei hakka tegema ebaseaduslikke tegevusi.  videovalve võimaldab teil jälgida teie valduse perimeetrit, jälgida, mis toimub majas ja õues


 Põhiülesanded ja videosüsteemide võimalused :

  • videovalve võimaldab teil jälgida teie valduse perimeetrit, jälgida, mis toimub majas ja õues 
  • teostab sündmuste salvestamist ja peab toimuvast videoarhiivi kestvusega 7-30 ööpäeva
  • teha reserv koopiaid arvutile või mõne teise kandjale (CD-DVD, HDD, USB Flash)
  • ruumi või maja territooriumi videojälgimine täielikus pimeduses
  • liikumisanduri töö öisel ajal (salvestamist alustatakse ruumi ja territoorimile sissetungimisel)
  • süsteemil on võimaldab salvestamist 4-16 kaamerast
  • süsteemi kontrolle teostatakse erineval moel (kohapeal, LAN võrgus, Internet võrgus), juhtme või traadita (WiFi) meetodil
  • vajadusel Teie videosüsteem võib salvestada ka häält 16-st välimikrofonist
  • on võimalus videokaamerate pilti panna kodu televiisorile nii digitaal kui ka analoog väljundi kaudu