• Русский
 • Estonian

   Kontor
office
Kontor - koht, kus meie kliendid loovad oma äri.
Meie ülesanne: rajada kontoris
turvaline ja usaldusväärne atmosfäär.
Kaasaegsete videovalvesüsteemide abil
aitame luua Teile töö ümbruskonna ja turvalisuse tunde Teie kontoris. Territooriumi fikseerimine kontori lähedal, parkimis kohad töö autodele ja külalistele, sissesõiduteed ja kontori ligidal olev territoorium, pea- ja taga sissepääsude kontroll teie hoonesse. Teie töötajate käimise ja inimeste liikumise fikseerimine kontori ruumides ja väljaspool.

 

Võimalikud kurjategija tegevused:

 • töö ja külaliste traspordi rikkumine, katse autot varastada
 • sissemurdmine ebaseadusliku eesmärgi ja vargusega
 • turvateenindajate kohusetundetu suhtumine ametialastesse kohustustesse
 • vargused kontorist ja ligidal pargitud autodest
 • töötajate tahtlik või mitte tahtlik äri informatsiooni edasiandmine kolmandatele isikutele
 • firma vara rikkumine või hooletu käsitlemine 
   
   

Põhiülesanded ja videosüsteemide võimalused :

 • visuaalse kontrolli pidamine kontori ruumides ja lähiterritooriumil
 • sündmuste salvestamise teostamine ja toimuvast videoarhiivi pidamine kestvusega 7-30 ööpäeva
 • reserv kopeerimine arvutile või teisele andmete kandjale (CD, DVD, USB Flash jne.)
 • külastamise ja teiste külastajate ning klientide tegevuse videokontroll
 • firma töötajate effektiivsust ja ausust
 • kontori abiruumide videovalve (ladu, kõrvalruumid, kauba vastuvõtmise ja väljaandmise kohad)
 • liikumisanduri töö öisel- ja mitte tööajal (salvestamise algus ruumi sissemurdmisel)
 • konfliktsete situatsioonide lahendamine (varjatud kaamerate paigaldamise võimalus)
 • videosalvestus 4-16-st analoogvideokaamerast või parem 250 IPkaamerat
 • audiosalvestus 4-16-st mikrofonist
 • süsteemide kaugjälgimine ja haldus läbi Interneti
 • paindlik süsteemide programeerimine süsteemide kasutajatele (priveleeg tavakasutajast administraatorini)
 • sügav videosüsteemide integreerimine koos Teie turvasüsteemidega
 • eri ruumide visuaalne kontroll (seifi ruum või kabinet)